Produkten

Vilka kalorier räknas?

Totala antalet kalorier minus antalet kalorier för viloförbränning. Felberäkningar som är utanför Boo Energis kontroll står vi inte för.

Hur antalet kalorier registreras läser ni om under frågan "Vilken träning räknas av på fakturan?".

Synkronisering av kalorier (steg) mellan olika gadgets (klockor, Fitbit, Garmin m.fl.) och vår app

Som ni kan se realtids synkroniseras inte data från gadgets till E2E appen. Detta skulle medföra stor batteripåverkan. 

Synkronisering är beroende på gadget och dessa inbyggda tjänst i kombination med vår app. Det kan ta upp till 2 timmar innan synkroniserar görs. I vissa fall upp år ett dygn.   


Företagare med hälsoprofil - LÄS!

Våra kunder gillar Boo Energi för vårt kundlöfte ”Miljömärket el till ett utmärkt pris”, i kombination med en nära och bra service. Därför känns det extra spännande att bli första energibolaget som även premierar hälsan för våra kunder.

För er som har eller arbetar på ett företag med positiva miljö- och hälsoprofiler är Boo Energi det enda självklara valet! Genom att välja Boo Energi som samarbetspartner stärker ni er trovärdighet samtidigt som ni på ett bra sätt kan erbjuda er personal en aktiv elleverantör med hälsosamma villkor!

 

Hur laddar jag ner E2E och motionerar ner min elräkning?

Ladda ner appen E2E Boo Energi på Google Play eller App Store. 

Därefter ansluter ni, via E2E-appen, telefonens hälsoapp! Hälsoappen heter Hälsa för iPhone och Google Fitness för Android.


Kan alla använda E2E-appen?

Ja, alla kan använda E2E. Men för att få avdrag på elräkningen måste man köpa el av Boo Energi Försäljnings AB. För nya kunder börjar ”Hälsorabatten” på fakturan från den månad elleveransen påbörjas. 

Upp till fem personer kan hjälpas åt att motionera ner hushållets elräkning.

Om du inte redan är kund till Boo Energi blir du det lätt via E2E-appen, via booenergi.se/teckna elavtal eller genom att kontakta kundservice på 08-747 51 70. Gör ett aktivt val och motionera ner din elräkning du med!

Vad betyder E2E?

E2E betyder "Energy to Energy" eller "Din energi på din faktura". 


Boo Energi är troligtvis det första energibolaget i hela världen som visualiserar energi och hälsa på detta sätt. De kalorier du bränner på kvällspromenaden, i lekparken, under svampplockningen, i trädgården, i gymmet eller under löprundan får du tillbaka på din elräkning. Kalorier är energi. De kalorier som förbränns omvandlas till hälsorabatt i kWh på din elräkning. Vi för alltså över din energi, omvandlat i kWh, till din elfaktura i form av kWh. 860 kcal = - 1 kWh. 


DU BLIR DIN EGNA HÄLSOSAMMA ENERGIKÄLLA!

Hur fungerar det när man "Motionerar ner sin elräkning"?

Enkelt förklarat:

MOTION - INSAMLING av antalet förbrända kalorier, som omvandlas till kWh, i E2E-appen - AVDRAG på elräkningen!


Motion för oss är all typ av aktivitet, såsom att t ex ta en kvällspromenad, springa, städa, gymma, golfa eller varför inte plocka svamp. Det viktiga för att få all motion registrerad är att ha laddat ner E2E-appen och koppla upp mobiltelefonens hälsoapp mot E2E-appen. Kom ihåg att du måste ha mobiltelefonen eller/och en träningsklocka som är kopplad till mobiltelefonens hälsoapp för att tillgodoräkna dig motionen.

Insamling av antalet förbrända kalorier som samlas in via telefonens hälsoapp synkas automatiskt till E2E-appen. E2E-appen konverterar sedan förbrända kalorier till kWh. I ett förinställt läge registrerar telefonens hälsoapp endast steg, som sedan omvandlas till kalorier. Genom att koppla en träningsklocka till hälsoappen kan du även registrera andra aktiviteter som vanliga hälsoappen inte annars tar hänsyn till. Du kan använda de flesta typer av tillbehör såsom Garmin, Fitbit m.fl.

Avdrag på fakturan sker månaden efter utförda aktiviteter. Överföring av träning omvandlat till kWh sker vid varje månadsskifte, och det är upp till hushållets användare att se till så all träning registreras i god tid.Fakturering

När ser jag min avräkning på fakturan?

Vid varje månadsskifte samlar Boo Energi in alla träningsaktiviteter, omvandlat till kWh, och räknar av dessa på er kommande elräkning. 

Varje hushåll kan som mest få avdrag på sin elräkning med 40 kWh/månad*. 

Vid varje månad påbörjas ny avräkning, vilket innebär att man inte kan tillgodoräkna eventuell ”överskottsenergi”, dvs den energi över 40kWh, från föregående månader. 

För nya kunder sker första avräkningen på fakturan från den månad elleveransen påbörjas. 

* Maximala antalet kWh per månad kan ändras vid kampanjer samt vid prisförändringar som inte Boo Energi kan påverka.

Vilken träning räknas av på fakturan?

De kalorier och därmed den energi som redovisas i E2E-appen är den mängd som räknas av på fakturan, vilket innebär att om man tränar eller tar en promenad utan att ha med sig telefonen alt en träningsklocka som är kopplad till telefonens hälsoapp så registreras inte passet

Om du har en träningsklocka måste den synkroniseras med hälsoappen senast den sista dagen i aktuell månad för att energin ska räknas av på nästkommande faktura.

Det är upp till användaren själv att hålla koll på att all information finns i E2E-appen inför varje månadsskifte. Boo Energi gör endast retroaktiva justeringar om uppenbart tekniskt fel uppstått i E2E-appen alternativt i överföringen från E2E till faktureringssystemet. 

Hur bestäms elpriset som räknas av på fakturan?

860 kcal (kilokalorier) = 1 kWh. 

Priset bestäms enlig formeln: 1 kWh = rörligt elpris (Svk månadsmeldepris) + Boo Energis elcertifikatskostnad + moms. Priserna för rörligt elpris och elcertifikat är för aktuell månad. Det innebär att oavsett om du har Boo-portföljen, rörligt eller bundet pris så räknas den tränade energin av med nämnda formeln. 

På fakturan redovisas den tränade energin som "Hälsorabatt".

Momsen specificeras inte på "Hälsorabatt"-raden i fakturan, utan räknas med i totala momsen.

Ingen nätavgift finns med i elpriset då E2E endast gäller för elkunder hos Boo Energi Försäljnings AB.

Hur mycket kan jag träna ner min elräkning?

Varje hushåll kan som mest träna ner och därmed få avdrag på sin elräkning med 40 kWh/månad.

Vi kan endast återbetala förbrukad energi mot konsumerad energi. Detta innebär att ett hushåll som lägst kan få 0 kronor* i faktura från oss för kWh-redovisningen, vilket gör att hushållets avtalade fasta avgift alltid tillkommer och är helt frikopplad från energireduktionen.


* Under frågan "Hur bestäms elpriset som räknas av på fakturan?" har vi en beräkningsformel för hur elpriset för E2E sätts. Det innebär att det nästan alltid är en differens mellan hushållets avtalade elpris och E2E-månadspriset. 

Hushållet kan därmed få en kostnad för kWh-redovisningen trots att den mängd motionerad energi är lika med eller högre än hushållets redovisade förbrukade energimängd. Det sker när egna avtalade elpriset är högre än E2E-priset. 

Omvänt gäller att man får noll (0) kronor för kWh-redovisningen i de fall summan i kronor för intjänad energi är högre eller lika med summan i kronor för hushållets förbrukade energi.

Övriga frågor

Hur hanteras min personinformation?

För att kunna använda tjänsten registrerar man sitt Boo Energi-kundnummer samt sin e-postadress. Därefter skickas kundnummer och antalet tränade kWh till Boo Energis faktureringssystem vid varje månadsskifte, vilket gör att inga peronuppgifter lämnas ut. All information som skickas till våra servrar och som lagras där är krypterad. Vid upphörande av tjänsten alternativt upphörande av kund hos Boo Energi Försäljnings AB plockas alla personuppgifter bort enligt GDPR.